Tilskuddsvinnerne

Vi er jo bare uendelig heldige..... Som bor i et vakkert land der næringslivet får hjelp når det trengs! Her viser vi:

  • Hvilke 5 norske selskaper har fått mest corona-tilskudd?

  • Hvilke 5 bransjer har sammenlagt fått mest corona- tilskudd?

  • Hvilke bransjer har fått mest per ansatt?

  • Hvor mange ansatte har selskapene som har fått tilskudd?

Written by

Linda Jensen

Linda Jensen
May 31, 2021

André C. Andersen

André C. Andersen
May 31, 2021

Vi gjør oppmerksom på at selskapsstruktur vil være avgjørende for hvilke data som er tilgjengelig. Der det er flere juridiske enheter under et konsern er ikke tallene konsolidert. Dermed vil ikke disse være med i oversikten.

Antall selskap i oversikten:
Drift av restauranter og kafeer, 2487 stk
Drift av hoteller, pensjonater.....,489 stk
Frisering og annen skjønnhetspleie, 3799 stk
Butikkhandel med klær, 922 stk
Tannhelsetjenester, 1256 stk

Det er naturlig at kapitalintensive virksomheter, som Flåmsbanen representerer, har høyere andel tilskudd per ansatt. Typisk kjennetegn på disse er nettopp at de har høye driftskostnader og relativt lave lønnskostnader.

Oversikten viser at det er selskap i intervallet 13-50 ansatte som har fått størst andel av totalt tilskudd. Totalt antall virksomheter og ansatte er:
Mindre enn 5 ansatte: 12 089 selskap, 18173 ansatte
Fra 5-12 ansatte: 6818 selskap, 50 512 ansatte
Fra 13-50 ansatte: 5008 selskap, 108 491 ansatte
Over 50 ansatte: 711 selskap, 102 606 ansatte

All data er hentet 31.05.20, endringer kan ha forekommet etter dette.

Ønsker du flere analyser eller oppdaterte opplysninger om norske bedrifter, ta gjerne kontakt med oss!


Written by

Linda Jensen

Linda Jensen
CCO Enin
Erfaren leder og forretningsutvikler
linda@enin.ai
+47 934 28 726

André C. Andersen

André C. Andersen
CTO/Co-founder
Passionate about engineering intuitive technologies for finance and business, by applying data science on both classical and alternative data.
andre@enin.ai
+47 971 82 991

Our latest posts

Blog Image

Datavask: 4 enkle steg til bedre B2B data

For deg som trenger å få oppdatert og vasket bedriftsdata har vi en enkel løsning. Du kan få tilgang her og nå uten å være i kontakt med noen.

Blog Image

5 utfordringer og løsninger ved AML/KYC sjekk- enten du er i gang eller skal i gang

Fragmentert informasjon og usikkerhet rundt krav, er fellesnevnere for hvordan mange oppfatter sine Know your Customer (KYC) prosesser.

Blog Image

Risikovurdering for bedrifter: Slik bruker Kaja data i banken!

Risikovurdering er mye mer enn en rating. Kaja i Nordic Corporate Bank forteller om hvordan hun hjelper kundene med de beste finansieringsløsningene.

Subscribe to our Newsletter

Privacy policy