https://a.storyblok.com/f/82473/1920x1080/3b7a2ede69/jason-leung-sayzxus1o3m-unsplash-1.jpg

Enin møter Andréas: Head of Anti Money Laundering and financial crime prevention

Vi ble kjent med Head of AML (Anti Money Laundering) and financial crime prevention i ZTL, Andréas Hobbelin, for noen måneder siden. Hans energi, engasjement og entusiasme for prosesser rundt Anti Money Laundering var imponerende og smittende. Her følger Andréas sin forklaring på hvordan han orienterer seg i overfloden av data.

Written by

Andréas Hobbelin

Andréas Hobbelin
Nov 17, 2022

Vegard Bøe

Vegard Bøe
Nov 17, 2022

Linda Jensen

Linda Jensen
Nov 17, 2022

En utfordring

La oss starte med å gi et eksempel på hans engasjement.

For tre måneder siden la Andréas ut denne posten på Linkedin:

Han utfordret bransjen, men fikk liten respons.

Vi i Enin var ikke nevnt, men det trigget oss til å ville forstå mer. Som ny tilbyder av globale PEP- og sanksjonslister vil vi forsøke å forstå hvordan B2B dataen vi har fra før kan kombineres med denne dataen.

Da måtte vi snakke mer med Andréas, for å høre mer om hva han ønsket seg.


Ordliste:

Sanksjonssjekker er spesialiserte søk som inkluderer en rekke offentlige sanksjonsdatabaser. Disse identifiserer individer som ikke har tillatelse til å representere enkelte aktiviteter eller industrier.

I finans er en politically exposed person (PEP) noen som har fått et prominent offentlig verv. En PEP representerer generelt en høyere risiko for å bli involvert i korrupsjon, grunnet posisjonen og påvirkningskraften de har.

Know your customer eller know your client (KYC) retningslinjer I finans, innebærer at profesjonelle aktører må gjøre en betydelig innsats for å verifisere identiteten og risikoen involvert i ulike forretningssamarbeid.

Anti-money laundering (AML) er et begrep som hovedsakelig blir brukt i finans eller juridiske funksjoner og kontroller. Hensikten er at selskaper som har rapporteringsplikt ovenfor Finanstilsynet skal forhindre, oppdage og rapportere aktiviteter som tyder på hvitvask av penger

Kilde: Wikipedia

Les mer om temaet hos vår partner Quesnay: Ordbok regtech- og compliance uttrykk


Hvis du skulle trukket frem tre punkter som kjennetegner dagens utfordringer i en KYC/AML prosess, hva ville vært de viktigste?

Vi i ZTL jobber mye med å forstå både hva leverandørene der ute tilbyr, kvaliteten på det som tilbys, og hvordan vi best kan bruke all relevant informasjon og systemer for å identifisere risikoindikatorer.

I ZTL ble det først valgt en nordisk KYC/AML leverandør som mange andre bruker. Denne er ikke komplett så vi måtte se oss om etter en annen leverandør og har funnet ut hva vi mener tilfredsstiller det vi trenger.

Når det gjelder de største og viktigste utfordringene på dette markedet, vil jeg trekke frem tre hovedområder:

1. De ansattes forståelse av kvaliteten av informasjon er en mangelvare.

Jeg opplever også at leverandørene ikke helt forstår kundens behov, de vil gjerne selge «sitt» produkt uten hensyn til kundens virkelige behov. Når det gjelder KYC prosessen er de fleste sine behov likeverdige for å være «paper compliant». Det er når det kommer til risiko og bruk av informasjonen for å avdekke og identifisere risiko indikatorer, at det må være tilpasset hvert enkelt behov.

2. Systemene som skal bruke informasjonen er ikke gode nok.

Her mener jeg flere av leverandørene på KYC/AML systemer burde kommet lenger. Både når det gjelder onboarding- løsninger, transaksjonsmonitorering og sanksjonsscreening av betalinger. Jeg har så langt kun funnet noen få leverandører som virkelig leverer et komplett KYC/AML system som virkelig fungerer. Flere ganger har jeg tenkt at dette må jeg være med å bygge selv om jeg skal få det jeg virkelig mener et slik system skal ha.

3. Å få selve prosessen til å fungere når informasjon og systemer fungerer

Når man har bra informasjon og systemer på plass, vil kvalitative risikoindikatorer være igjen å følge opp. Dette innebærer ofte manuelt arbeid. Mange tror de skal automatisere forsterket kundekontroll med «machine learning» og «AI». Min mening er at om du ikke har rett personer med rett erfaring og kompetanse på hva som virkelig skal inn av relevante risikoindikatorer, så ikke prøv deg på machine learning og AI. Det kan resultere i noe man ikke klarer å håndtere, som for eksempel for mye «falske» risikoindikatorer, eller «false positives» som mange prater om. Ofte i sammenheng med PEP og sanksjonsscreening.

Avslutningsvis vil jeg bare si at vi som er underlagt hvitvaskingsloven må stille flere krav til leverandørene, vi klarer det ikke uten bra informasjon og systemer.

I selskapet du jobber i har dere en roadmap for utrulling til nye land. Hva er det viktigste å være oppmerksom på i KYC arbeidet i en slik reise? Hvilke data er de viktigste?

Tilgjengelig informasjon i de land vi skal inn i, spesielt når det gjelder reelle rettighetshavere. Hvor digitalisert disse landene er når det gjelder BankID eller lignende er avgjørende. Deretter er det viktig å forstå den iboende hvitvasking- terrorfinansiering og sanksjonsrisiko som er i disse landene. Det vil kreve betydelige investeringer å gå inn i et land med høy risiko.

Offentlig forvaltning stiller strenge krav til bransjer med rapporteringsplikt innen KYC området, men hvordan kan de selv være en del av løsningen til forbedring? Er det noe du kunne ønske at de hadde gjort?

Først må jeg si at man må jobbe mer proaktivt. Vi har for eksempel tatt kontakt både med Brønnøysundregistrene og Bolagsverket i Sverige for å få informasjon om konkurshistorikk. Jeg har også vært i kontakt med SSB for å forstå inn- og ut transaksjoner mellom Norge og andre høyrisiko land som for eksempel Russland. Dette bruker vi til å analysere mønster og risikoindikatorer.

Vi må forstå historien for å kunne forutse hva som kommer skje fremover. Så mitt ønske skulle være at vi som har ulike behov i forhold til anti-hvitvasking- og terrorfinansiering, faktisk har mulighet til å kunne bestille hva det måtte være av informasjon av de offentlige, uten at det skal koste oss en formue.

Hvilke egenskaper ser du etter hos et selskap som skal være din og ditt selskap sin langsiktige samarbeidspartner?

Forståelse av kundens unike behov, mulighet for å faktisk tilpasse seg også de minste kundene. Der må jeg si at til tross for at vi ikke er kunde av ENIN, så har dere vært mer imøtekommende og serviceinnstilt enn noen av de leverandører vi faktisk er kunde av.

At en leverandør forstår at det er ikke behovet til majoriteten som vil ta oss videre i arbeidet med å forebygge økonomisk kriminalitet, det er de få unike og muligens sære kravene og behov til noen få, som vil utvikle både dere som leverandør og deres mulighet til å hjelpe oss.

Til slutt, du har et brennende engasjement for et område som for mange er tungt tilgjengelig og komplisert å sette seg inn i, hva er det som driver deg i hverdagen/får deg til å «stå opp om morgenen»?

Haha, først tenkte jeg si at jeg har ikke noe valg da min på snart 3 åring våkner tidlig, eller så våkner jeg av at min samboer setter i gang espressomaskinen.

Men noe som driver meg er nysgjerrighet og et ønske å «make a difference». En klisjé kanskje, men det å finne og se noe ikke noen andre ser, og «connect the dots» hvor mange ikke helt ser koblingen, det er noe av det som driver meg. Jeg ser også hver dag som en treningsdag for å bli bedre på det jeg gjør.

Vi takker Andréas så mye for verdifulle innspill. Kontakt oss gjerne om du vil snakke mer med oss om dette emnet som vi også er veldig opptatte av.


Written by

Andréas Hobbelin

Andréas Hobbelin
Head of Anti Money Laundring and financial crime prevention i ZTL
Experienced AML specialist

Vegard Bøe

Vegard Bøe
Commercial Advisor
Experienced business leader with passion for analytics and machine-learning.

Linda Jensen

Linda Jensen
Commercial Advisor
Experienced leader and business developer

Our latest posts

Blog Image
Eika Gruppen og Enin inngår avtale!

For å effektivisere og øke kvaliteten på innhenting av bedriftsinformasjon har Eika Gruppen nå inngått en rammeavtale for bankene i alliansen med Enin.

Blog Image
Slik sikrer du at du bruker tid på de som faktisk er potensielle kunder

Vi har laget en sjekkliste for kvalifisering av salgsprosesser, slik at du skal unngå unødig tidsbruk på prospekter som aldri vil kjøpe.

Blog Image
Tidlig identifisering av arbeidslivskriminalitet

I denne e-boken har vi tatt frem noen konkrete eksempler på operasjonalisering av prosedyrebeskrivelsene til noen av de største aktørene i bygg- og anleggsbransjen i Norge.