Enin revolusjonerer kjøp av data

Ansetter senior management med erfaring fra ERP og dataanalyse

Enin tilbyr helt unikt sammensatt og oppdatert data om norske bedrifter til enkle oppslag eller omfattende analyser.

Forskjellen fra andre aktører og tidligere er at man ikke lenger skal behøve å gå via flere ledd med mennesker og systemer for å få helt oppdatert data. Enin setter nå opp en løsning der rask tilgang på b2b data vil gi en svært effektiv onboarding av kunder med ulike krav til leveranse. Alt hentet fra en og samme plattform, med generert data både fra maskinlæring og offentlig tilgjengelige datakilder.

Written by

Ronja Knudtsen

Ronja Knudtsen
May 31, 2021

Til fordel for en stor salgsavdeling skal Enin nå markedet ved å fronte produkter med ny teknologi og automatiserte løsninger som gir høy grad av effektivitet. Ved å være et fullverdig SaaS selskap kan Enin tilby tilgang til data enkelt og kostnadseffektivt. Produktene skal fungere som den primære driveren for vekst i kundemassen og «Product Led Growth» vil være sentralt i salgsstrategien.

Enin har til nå hatt hovedfokus på utvikling og teknologi. Flere kunder i bank og finanssektoren er allerede brukere av de første lanserte løsningene, men nå starter en ny fase der selskapet ser for seg en betydelig vekst de nærmeste år. De to gründerne Paul I. Huse og André C. Andersen har hentet ny frisk kapital fra investorer og samtidig gjort spennende, nye rekrutteringer. Dette i en bransje med få aktører og store muligheter for å endre måten man i dag driver salg- og leveranse.

Henter inn ny kompetanse

Det er helt unødvendig at det å få tak i data, på den leveransemåten du ønsker, skal være tidkrevende.

Kostnadsbesparingen i verdikjeden vår skal komme kundene til gode sier Linda Jensen. Hun er nyansatt som Chief Commercial Officer og skal ha ansvaret for strategi og aktiviteter knyttet til produktutvikling, salg og markedsføring. Linda har lang erfaring fra bransjen og har i mange år vært involvert i strategi, ledelse og utvikling av konsepter for salg av flere ulike typer data fra en av de kjente aktørene innenfor feltet.

For liten konkurranse for lenge

Det har vært for liten konkurranse for lenge, bransjen er overmoden for fornyelse, slår Linda fast. Det er ifølge henne, potensielt store besparelser for kunder med behov for rask tilgang til relevant og oppdatert bedriftsdata. De fleste virksomheter har behov for å benytte seg av data for å utnytte muligheter eller unngå risiko. Det til en forutsigbar pris og med rask tilgang til den informasjonen man ønsker.

Det har vært for liten konkurranse for lenge, bransjen er overmoden for fornyelse

Det er viktig med den beste tilgjengelige, relevans i forhold til hvor lang tid det er siden dataen ble generert og at den er av god kvalitet. I denne kombinasjonen skal vi være best i bransjen, sier Linda.

Hun er også tydelig på at Enin skal være en aktør med en klar, gjenkjennelig profil og at Enin skal ha en transparent kommunikasjon og dele av sine erfaringer underveis i utviklingen av selskapet.

Selg til brukere

Vi må i større grad enn før selge til brukere og ikke bare til beslutningstagere, hevder Vegard Bøe, nyansatt Chief Sales Officer. Han er den andre senior management ressursen Enin har hentet inn. Med sin lange fartstid som leder av store Skandinaviske ERP organisasjoner og de seneste års erfaring som leder for Data og Analyse selskap, føler Vegard seg trygg på at kompetansen Enin nå tilfører den eksisterende teknologien, vil gi et stort løft for salg av B2B data i Norge.

[...] det er en økende gruppe uformelle beslutningstagere og tiden med tungvinte kontrakter og lange beslutningsprosesser er snart forbi.

Vegard mener det er en økende gruppe uformelle beslutningstagere og at tiden med tungvinte kontrakter og lange beslutningsprosesser snart er forbi. Ved at kundene får oppleve produktet og verdien av dette, samtidig som man kan forholde seg til en forutsigbar og gunstig prismodell som oppmuntrer til økt bruk, tror Vegard mange kommer til å velge løsningene fra Enin.

Friksjonsfri samhandling

Som en del av vekstplanene til selskapet vil han ha ansvaret for å ansette nødvendige spesialister, sørge for en riktig organisasjonsutvikling og for at selskapet skal levere til og betjene kunder effektivt og i henhold til deres behov. Vi skal ha rett løsning for et bredt spekter av virksomheter. Av oss skal det være lett å kjøpe fra, samtidig som leveranse og support skal oppleves som friksjonsfri.

De største finansinstitusjonene vil trolig bli våre aller største kunder, her har vi selvfølgelig Enterprise modeller som gjør at disse og andre får den personlige oppfølgingen som er nødvendig. Ikke minst handler dette om tilgang til kompetanse. En avgjørende del av strategien er også et kontinuerlig samarbeid med kundene våre i utviklingen av nye produkter og funksjoner, sier Vegard.

Riktig data for å se risiko og muligheter

Mange vil nok spørre seg om risikomodeller mange virksomheter benytter seg av i dag inneholder data som er relevant nok til å kunne basere seg på. I alle fall ved beslutninger som får store konsekvenser. Er det også sånn at man går glipp av store muligheter fordi dataen ikke er oppdatert eller aktuell nok, fordi det tar for lang tid å få den levert eller fordi man ikke har budsjetter til å kjøpe informasjon man gjerne skulle hatt? Kan data generert fra maskinlæring og AI gi oss helt andre forutsetninger for å ta et valg?

Er du en av dem som stiller deg noen av disse spørsmålene vil vi i Enin gjerne at du tar kontakt med oss. Bli med oss slik at vi sammen kan gjøre relevant informasjon raskt tilgjengelig til en riktig pris.


Vegard Bøe
CSO
vegard@enin.ai
+47 970 71 089


Linda Jensen
CCO
linda@enin.ai
+47 934 28 726Written by

Ronja Knudtsen

Ronja Knudtsen
Software Engineer
With passion for data visualisation.
ronja@enin.ai

Our latest posts

Blog Image

Eika Gruppen og Enin inngår avtale!

For å effektivisere og øke kvaliteten på innhenting av bedriftsinformasjon har Eika Gruppen nå inngått en rammeavtale for bankene i alliansen med Enin.

Blog Image

Disse bransjene vokser mest!

Last ned vår analyse for å se hvilke bransjer som har flest nyetablerte selskap fra 2011-2021.

Blog Image

Guide til kredittvurdering av bedrifter!

Det er ofte stor risiko forbundet med å låne ut penger til en bedrift. Både eksterne og interne faktorer kan påvirke betalingsevnen. Her kan du laste ned en guide til hva du bør sjekke.