Hvor gode er bank- og finanssektoren egentlig på AML?

Vi spurte dem selv og de svarte. Er system og automatisering på plass? I et AML webinar vi holdt i september, med over 100 påmeldte fra bank og finans, var det rundt 70 personer som var med live. Underveis i webinaret var vi innom flere utfordringer knyttet til Anti money-laudering prosesser. Det ble da naturlig for oss å stille noen spørsmål som publikum svarte på og fikk se resultatene av. Anonymt selvfølgelig. Det var 40 stk som valgte å bli med på undersøkelsen. Her får du se hva vi spurte om og hva som ble svart.

Written by

Linda Jensen

Linda Jensen
Nov 17, 2022


Written by

Linda Jensen

Linda Jensen
Commercial Advisor
Experienced leader and business developer

Our latest posts

Blog Image
Eika Gruppen og Enin inngår avtale!

For å effektivisere og øke kvaliteten på innhenting av bedriftsinformasjon har Eika Gruppen nå inngått en rammeavtale for bankene i alliansen med Enin.

Blog Image
Slik sikrer du at du bruker tid på de som faktisk er potensielle kunder

Vi har laget en sjekkliste for kvalifisering av salgsprosesser, slik at du skal unngå unødig tidsbruk på prospekter som aldri vil kjøpe.

Blog Image
Tidlig identifisering av arbeidslivskriminalitet

I denne e-boken har vi tatt frem noen konkrete eksempler på operasjonalisering av prosedyrebeskrivelsene til noen av de største aktørene i bygg- og anleggsbransjen i Norge.