Kredittsjekk for bedrifter

Risikovurdering er aktuelt for de fleste i næringslivet. Relevant data kan være avgjørende når du skal gjøre en handel, særlig om du skal gi noen kreditt og du kan risikere å tape på å levere en vare fordi kunden av ulike grunner ikke kan gjøre opp for seg. I nettportalen til Enin er alle registrerte selskap gitt en risikovurdering. Dette kommer altså ikke som en ekstra kostnad når du søker på en bedrift.

Written by

Linda Jensen

Linda Jensen
Nov 17, 2022

Kredittsjekk med risikomodell

En risikovurdering hvor man benytter seg av en rating, score eller status fra en risikomodell, kan være en rettesnor for hvilke kunder som skal undersøkes videre. Manuell behandling av en søknad eller forespørsel er tidkrevende og man vil helst vite hvilke man ikke behøver å sjekke. Konkurstall er ofte frontet i media og ser skremmende ut. Man skal allikevel være klar over at det er en mindre del av totalt antall virksomheter som vurderes til å ha en svært høy konkursrisiko.

Bildet viser vurderte risikonivå fra Enin for konkurssannsynlighet og en fordeling av prosentandel av norske AS i hver kategori.

Vår risikomodell er bygget ved hjelp av maskinlæring. Det vil si at den er basert og validert på faktiske hendelser, samt forbedret over tid. Den trenes en gang i året med ny data og gir oppdaterte vurderinger av alle selskap hver måned.

Flere risikomodeller på markedet er bygget ved hjelp av regler basert på menneskers erfaring og teorier. Det vil si at de ofte er vanskeligere å oppdatere og ikke fanger opp dataelementer som ikke er brukt i modellen.

Denne dataen kan hjelpe deg å vurdere risiko

I tillegg til et standardisert risikonivå, vil det som regel være en rekke annen informasjon som også kan være relevant når du gjør en vurdering.

Eksempler på dette kan være:

  • Personer tilknyttet et selskap i roller som daglig leder, styreleder, aksjonærer eller reelle rettighetshavere.

  • Endring i antall ansatte.

Bildet fra Enin nettportal viser endring i antall ansatte for et tilfeldig valgt selskap. Tallene er basert på virksomhetens egen innrapportering via A-meldingen.

  • Endring i styre og daglig leder, fusjoner, eller andre endringer i status på selskapet.

Bildet viser et eksempel fra Enin nettportal på hendelser og flagg som kan indikere risiko.

  • Konsernstruktur (om selskapet har et sterkt morselskap bak seg vil det være en sikkerhet)

  • Betalingsanmerkninger registrert av inkassoselskapene

  • Revisoranmerkninger

    Dersom et selskap for eksempel har en anmerkning om "usikkerhet om videre drift" kan dette være indikasjon på at man bør være ekstra forsiktig.

  • Nyheter og aktuelle hendelser

Bildet viser oversikt fra nettportalen til Enin over saker hvor Enin er nevnt.

  • Rettssaker, pantsettelser, involvering i rettssaker eller kunngjøringer

Bildet viser eksempel på tilgjengelig informasjon i Enin nettportal. Oversikt og detaljer vedrørende pantsettelser er også tilgjengelig per AS.

Det finnes helt sikkert data som er av spesiell interesse for deg og som er viktig for å avgjøre risiko.

Din egen historikk og data som er spesielt koblet opp mot din virksomhet, bransje eller forretningsmodell kan også være avgjørende for å finne faresignaler.

Hvordan får du tilgang til data?

Nå kan du få øyeblikkelig tilgang til vår nettportal med fantastisk data tilgjengelig!

I Enin tror vi på dataflyt og har samlet alt på ett sted for deg. Vi tror også på en prismodell som ikke gir deg negative overraskelser. Dette innebærer også at du kan monitorere et ubegrenset antall porteføljer av for eksempel kunder eller leverandører, i nettportalen, og få varslinger ved endringer.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål.


Written by

Linda Jensen

Linda Jensen
Commercial Advisor
Experienced leader and business developer

Our latest posts

Blog Image
Eika Gruppen og Enin inngår avtale!

For å effektivisere og øke kvaliteten på innhenting av bedriftsinformasjon har Eika Gruppen nå inngått en rammeavtale for bankene i alliansen med Enin.

Blog Image
Guide til kredittvurdering av bedrifter!

Det er ofte stor risiko forbundet med å låne ut penger til en bedrift. Både eksterne og interne faktorer kan påvirke betalingsevnen. Her kan du laste ned en guide til hva du bør sjekke.

Blog Image
Tidlig identifisering av arbeidslivskriminalitet

I denne e-boken har vi tatt frem noen konkrete eksempler på operasjonalisering av prosedyrebeskrivelsene til noen av de største aktørene i bygg- og anleggsbransjen i Norge.