Risikovurdering for bedrifter: Slik bruker Kaja data i banken!

Kaja Edsberg (31 år) er partner og kundeansvarlig i Nordic Corporate Bank. Her beskriver hun hvordan relevant data er en veldig viktig faktor for å hjelpe nye og eksisterende kunder i hennes arbeidshverdag. Risikovurdering er mye mer enn en rating og en del av den faste rutinen til Kaja er å dypdykke i informasjon for å hjelpe kundene med best mulig finansieringsløsning.

Written by

Kaja Edsberg

Kaja Edsberg
Nov 17, 2022

Linda Jensen

Linda Jensen
Nov 17, 2022

1. Hva er dine viktigste oppgaver?

Det må være å yte gode kreditter som er skreddersydd våre kunders behov. Det handler om å gjøre seg kjent med kunden og forstå risikomomentene ved hvert lån og vurdere disse, men også gi innspill og forslag til struktur.

Oppfølging av lån er også en viktig del av hverdagen. Vi finansierer stort sett prosjekter og transaksjoner og da oppstår det ofte endringer som det er viktig for oss som långiver å vite om og ta stilling til.

2. Hva er den største utfordringen i din hverdag?

Min viktigste oppgave og utfordring er å gjøre en god kredittvurdering. Da er tilgang på relevant informasjon essensiell, både om fortid, nåtid og fremtid. Det er ofte regnskaper, track-record, budsjett, kontantstrømoppstilling, med mer. Våre kunder er ofte avhengig av raske tilbakemeldinger. Da er det viktig å ikke gå seg bort i unyttig informasjon, men å raskt gi en konkret tilbakemelding, slik at kunden forstår sitt handlingsrom i en potensiell transaksjon.

3. Hvordan skulle du ønske at det var?

Drømmen måtte være at noen kunne foret meg intravenøst med det jeg trengte å vite av informasjon for å yte best mulig lån. Slik funker det ikke og egentlig heldigvis, for dette er jo utrolig spennende og gøy å jobbe med.

4. Hvordan bruker du data fra Enin i hverdagen?

Vanligvis ber vi om en hel del informasjon av kunden for å få et komplett bilde av forretningen. Vi holder alltid en tett dialog med kundene og opplever at det er en effektiv måte å få klarhet i mye på, men dette må understøttes med harde fakta. Mye av denne informasjonen finner jeg i Enin nettportal, noe som gjør jobbhverdagen enklere og mer effektiv for både meg og kunden. Dette gjelder regnskaper, historikk, eierskap, samarbeidspartnere og mer.

Aller viktigst er kanskje effektiviseringen Enin gir innen kvalitativ informasjon. Automatisert lesing, filtrering og systematisering av tusenvis av artikler er suverent sammenliknet med ordinær «Googling».

Samtidig benytter jeg Enin nettportal til oppfølging av kunder og lån, slik at vi som bank lettere er på ballen og i forkant dersom det skulle dukke opp andre behov.

Enin sender meg også ukentlige varslinger på oppdateringer i Brønnøysund, som f.eks. når årsregnskapet kommer. Dette letter oppfølgingen og gjør at både kunden og jeg kan fokusere på andre oppgaver.

Vil du vite mer om dataen Kaja bruker?

Vi i Enin gjør kontinuerlig kundeintervjuer for å kartlegge hvordan løsningene våre blir brukt. På den måten kan vi tilpasse oss kundenes arbeidsflyt, slik at vi hele tiden får mer relevant data presentert på den beste måten.

Her kan du kontakte oss for å booke en demo!


Written by

Kaja Edsberg

Kaja Edsberg
Partner and KAM
Nordic Corporate Bank

Linda Jensen

Linda Jensen
Commercial Advisor
Experienced leader and business developer

Our latest posts

Blog Image
Eika Gruppen og Enin inngår avtale!

For å effektivisere og øke kvaliteten på innhenting av bedriftsinformasjon har Eika Gruppen nå inngått en rammeavtale for bankene i alliansen med Enin.

Blog Image
Guide til kredittvurdering av bedrifter!

Det er ofte stor risiko forbundet med å låne ut penger til en bedrift. Både eksterne og interne faktorer kan påvirke betalingsevnen. Her kan du laste ned en guide til hva du bør sjekke.

Blog Image
Slik sikrer du at du bruker tid på de som faktisk er potensielle kunder

Vi har laget en sjekkliste for kvalifisering av salgsprosesser, slik at du skal unngå unødig tidsbruk på prospekter som aldri vil kjøpe.