https://a.storyblok.com/f/82473/1200x628/1a4c76e99d/fintech-2.png

Slik bidrar self-service til suksess for SaaS selskaper

Selvbetjening for SaaS (software as a service) selskaper kan ha en høy etableringskostnad, men vil kunne være et effektivt verktøy for skalering. Man må være forberedt på å legge inn en betydelig innsats for at kundereisen skal fungere optimalt.

Samtidig er det en forutsetning at det er bekreftet at produktet er klart for markedet det er ment for.

Written by

Linda Jensen

Linda Jensen
Nov 17, 2022

I oversikten til The Factory fra 2019, er Enin plassert inn i mylderet av lovende Fintech selskap. Stadig kommer nye etableringer med ny tekologi og smarte hoder. Konkurransen er høy.

Her kan du lese mer om hvorfor vi mener self- service er et av verktøyene som skal til for at vi skal lykkes. Hvorfor det er en fordel både for selskapet som tilbyr det og for kunden.

Hva er bra for kunden?

1. Rask tilgang

Ettersom vi alle får flere og flere automatiske tjenester som konsument, blir det en selvfølge for oss at vi både får enkel tilgang til det vi ønsker og den informasjonen vi trenger når vi er på jobb. Det blir mer naturlig for oss å søke etter de beste tjenestene på generell basis. Lokal tilstedeværelse er ikke så viktig.

2. Tilpasset fleksibel arbeidstid

Med mer hjemmekontor og en litt endret «filosofi» i næringslivet vil tidspunktet for når vi har behov for flere tjenester endre seg.

Vi vil ikke vente, vi er utålmodige og vi forventer svar på våre spørsmål, nesten uansett hvilket tidspunkt det er på døgnet. Da er det dumt at kundeservice stenger 15.30 og det er det eneste stedet å få svar.

3. Man kan selv avgjøre personlig kontakt

Du behøver ikke gå igjennom KAMer, sentralbord eller andre hindringer som irriterer og stjeler tid.

Dersom samme spørsmål går igjen flere ganger kan det lages content som svarer på dette og tjenesten vil på sikt bli bedre og bedre. Ved at kundene kan interagere raskt ved behov, helst inne i løsningen de bruker, vil det oppfattes som en mye høyere service- grad

4. Brukeren får øyeblikkelig tilgang til verdi.

Når man tilbyr self-service betyr det som regel at kunden har mulighet til å teste produktet eller tjenesten før betaling.

Det bør om mulig legges til rette for ulike profiler og brukere. Ved at kunden får tilgang til delene av tjenesten som skaper høy verdi oppstår nysgjerrighet og engasjement. I tillegg bør du tilby nyttig informasjon og råd, slik at kunden raskt får et inntrykk av hva du kan levere.

Forhåpentligvis er det du viser frem over forventning og du får høyere konvertering enn ved andre salgsmetoder.

5. Det blir lavere pris

Naturlig nok skal det komme kundene til gode når “produksjonskostnadene» går ned. Ved at man kutter unødige mellomledd vil det være mulig å tilby produkter og tjenester til en lavere pris.

Hva er bra for den som tilbyr selvbetjening?

1. Involvering av alle i selskapet

I et selskap som baserer hele eller deler av sin omsetning på self-service blir alle automatisk ansvarlig for omsetning og salg. Enten du jobber med produktutvikling, marketing, programmering, brukergrensesnitt, design eller salg, vil du ha en viktig rolle i å finne og engasjere kunder. Dette skaper samhold og en kultur hvor alle drar i samme retning.

Ved at man har mindre grad av repetitive oppgaver tror vi alle får en mer interessant hverdag og får gjøre ting som oppfattes som mer meningsfulle. Flere blir utfordret i stedet for hele tiden å løse samme problemer.

2. Omsetning pr. ansatt øker

Ved å bygge produkter og tjenester som kan skalere enkelt, vil du sannsynligvis trenge færre hender til å betjene kunder enn vanlig. Ved at det bli brukt mindre tid på support og leveranse vil det være mulighet for å øke marginene pr kunde.

Det kan være en nødvendighet, for eksempel for å utfordre etablerte aktører, å kjempe for en høyere omsetning for hver ansatt enn hva som er "vanlig". Med inntog av enkelt tilgjengelig og ny teknologi, vil trolig behovet for arbeidskraft reduseres. Der man tidligere skapte seg et konkurransefortrinn ved å sette utvikling ut til lavkostland, kan dette i dag oppnås gjennom mulighetene teknologi gir.

3. Du får høy grad av interaksjon med kundene

Kundene dine forventer og ønsker at du skal følge de stegene de foretar seg på din webside og i løsningen din. Dette gjør det enklere å samle data og tilby de som tester relevant informasjon. Du kan naturlig følge rytme og bruksmønster. Da vil kontakten med kundene oppfattes som nødvendig og hjelpsom.

4. Raskere salgssyklus

Om du har en god onboarding- plan og et produkt markedet vil ha, kan kunder i riktige målgrupper oppnå verdi direkte. Det er ikke nødvendig med lange salgsprosesser og oppfølging fra selgere.

Dette betyr at flere av stegene i salgssyklusen kan gå raskere. Selv om ikke alle prospects nødvendigvis går hele veien igjennom self-service løpet du har satt opp, vil flere ha gått igjennom deler av det og kan stille de riktige spørsmålene.

Produktkvalifiserte leads er de beste!

5. Lavere kostnader

Det vil som sagt være mindre behov for en stor salgsstyrke og ledd som gjør at det forekommer menneskelige feil. Det sier seg selv at man da unngår kostnader knyttet til å rette opp disse feilene. Noe som kan være betydelige summer spart dersom det oppstår incidents som går utover flere kunder eller produktområder.

Supportkostnader vil også naturlig nok bli lavere om man klarer å bygge opp innhold slik at kundene selv kan finne svar, og interagere direkte ved behov.

Selvbetjening kan endre forretningsmodellen

Det er et kontinuerlig arbeid å utvikle og vedlikeholde en selvbetjeningsløsning, men det er sannsynligvis verdt det.

En oversikt fra SuperOffice viser at rask responstid er den viktigste faktoren for en god kundeopplevelse.

Dersom ikke selvbetjening er en etablert praksis i bransjen du opererer i , kan du faktisk endre forretningsmodellen og markedet.

Et av våre mål er å gjøre det enklere å handle bedriftsdata. Det er vi sikre på at vi skal få til. Mange er enige med oss i dette målet, vår bransje er tydelig klar for fornyelse.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, vil kjøpe fantastisk data om norsk næringsliv eller ønsker et samarbeid!


Written by

Linda Jensen

Linda Jensen
Commercial Advisor
Experienced leader and business developer

Our latest posts

Blog Image
Slik sikrer du at du bruker tid på de som faktisk er potensielle kunder

Vi har laget en sjekkliste for kvalifisering av salgsprosesser, slik at du skal unngå unødig tidsbruk på prospekter som aldri vil kjøpe.

Blog Image
Dette bør du vite før et kundemøte: 9 tips

Denne dataen og informasjonen gjør deg mer relevant. Få oversikt over en bedrift på 10 minutter.

Blog Image
Datavask: 4 enkle steg til bedre B2B data

For deg som trenger å få oppdatert og vasket bedriftsdata har vi en enkel løsning. Du kan få tilgang her og nå uten å være i kontakt med noen.