https://a.storyblok.com/f/82473/1200x628/d5a7865f04/pop-zebra-wp81dxkud1e-unsplash.jpg

Tidlig identifisering av arbeidslivskriminalitet

I denne e-boken har vi tatt frem noen konkrete eksempler på operasjonalisering av prosedyrebeskrivelsene til noen av de største aktørene i bygg- og anleggsbransjen i Norge.

Written by

Vegard Bøe

Vegard Bøe
Jan 24, 2023

Arbeidslivskriminaliteten har de senere årene blitt mer målrettet og organisert. Metodene til lovbryterne varierer. Noen lovbrudd er vanskelige å oppdage.

Eksempler på denne typen kriminalitet er:

● svart arbeid – å ikke betale skatt

● sosial dumping – når arbeidstakere har dårlige vilkår for arbeid og lønn

● tvangsarbeid

● menneskehandel

● å unndra skatt – å gi feil opplysninger til myndighetene slik at du betaler mindre skatt

● hvitvasking – å sette inn penger i lovlig virksomhet som du har tjent ved å bryte loven

Kilde: Politiet

Det er et samfunnsansvar å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Med data fra Enin kan du:

● Utnytte muligheten til digitalt å identifisere aktuelle selskap

● Øke grad av digitalisering som også gjør det mulig å flytte større andel av ressursbruken over på andre rutiner og prosedyrer for å sanksjonere stadig flere av denne type selskap.

Det er flere varsler som gir deg innsikt i hvem du bør unngå å handle med. Det viktige er å kunne benytte varslene, slik at «versting selskapene» blir presentert for deg. Så da står det bare igjen å starte overvåkingen av hendelsene!

Last ned vår e-bok her:


Written by

Vegard Bøe

Vegard Bøe
Commercial Advisor
Experienced business leader with passion for analytics and machine-learning.

Our latest posts

Blog Image
Eika Gruppen og Enin inngår avtale!

For å effektivisere og øke kvaliteten på innhenting av bedriftsinformasjon har Eika Gruppen nå inngått en rammeavtale for bankene i alliansen med Enin.

Blog Image
Guide til kredittvurdering av bedrifter!

Det er ofte stor risiko forbundet med å låne ut penger til en bedrift. Både eksterne og interne faktorer kan påvirke betalingsevnen. Her kan du laste ned en guide til hva du bør sjekke.

Blog Image
Slik sikrer du at du bruker tid på de som faktisk er potensielle kunder

Vi har laget en sjekkliste for kvalifisering av salgsprosesser, slik at du skal unngå unødig tidsbruk på prospekter som aldri vil kjøpe.