https://a.storyblok.com/f/82473/1200x628/d5a7865f04/pop-zebra-wp81dxkud1e-unsplash.jpg

Tidlig identifisering av arbeidslivskriminalitet

I denne e-boken har vi tatt frem noen konkrete eksempler på operasjonalisering av prosedyrebeskrivelsene til noen av de største aktørene i bygg- og anleggsbransjen i Norge.

Written by

Vegard Bøe

Vegard Bøe
Nov 17, 2022

Arbeidslivskriminaliteten har de senere årene blitt mer målrettet og organisert. Metodene til lovbryterne varierer. Noen lovbrudd er vanskelige å oppdage.

Eksempler på denne typen kriminalitet er:

● svart arbeid – å ikke betale skatt

● sosial dumping – når arbeidstakere har dårlige vilkår for arbeid og lønn

● tvangsarbeid

● menneskehandel

● å unndra skatt – å gi feil opplysninger til myndighetene slik at du betaler mindre skatt

● hvitvasking – å sette inn penger i lovlig virksomhet som du har tjent ved å bryte loven

Kilde: Politiet

Det er et samfunnsansvar å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Med data fra Enin kan du:

● Utnytte muligheten til digitalt å identifisere aktuelle selskap

● Øke grad av digitalisering som også gjør det mulig å flytte større andel av ressursbruken over på andre rutiner og prosedyrer for å sanksjonere stadig flere av denne type selskap.

Det er flere varsler som gir deg innsikt i hvem du bør unngå å handle med. Det viktige er å kunne benytte varslene, slik at «versting selskapene» blir presentert for deg. Så da står det bare igjen å starte overvåkingen av hendelsene!

Last ned vår e-bok her:


Written by

Vegard Bøe

Vegard Bøe
CSO Enin
Experienced business leader with passion for analytics and machine-learning.
vegard@enin.ai
+47 970 71 089

Our latest posts

Blog Image

Eika Gruppen og Enin inngår avtale!

For å effektivisere og øke kvaliteten på innhenting av bedriftsinformasjon har Eika Gruppen nå inngått en rammeavtale for bankene i alliansen med Enin.

Blog Image

Disse bransjene vokser mest!

Last ned vår analyse for å se hvilke bransjer som har flest nyetablerte selskap fra 2011-2021.

Blog Image

Guide til kredittvurdering av bedrifter!

Det er ofte stor risiko forbundet med å låne ut penger til en bedrift. Både eksterne og interne faktorer kan påvirke betalingsevnen. Her kan du laste ned en guide til hva du bør sjekke.