Betalingsanmerkninger: Enin møter Bjørn-Anton Knold i Lindorff

Både bedrifter og privatpersoner kan få en betalingsanmerkning, men hva er det egentlig? Vi spurte den vi anser som landets ledende ekspert innen innfordring og betaling hva du som kredittansvarlig bør forholde deg til når du skal vurdere næringsdrivende. Etter over 20 år i Lindorff, i ulike sentrale posisjoner, har Manager Strategic Projects Bjørn-Anton Knold, mye erfaring og klare svar.

Written by

Vegard Bøe

Vegard Bøe
Nov 17, 2022

Linda Jensen

Linda Jensen
Nov 17, 2022


Hvordan får en bedrift en betalingsanmerkning?

På en næringsdrivende (ikke enkeltpersonforetak) vil en betalingsanmerkning bli rapportert 30 dager etter at ekstern inkassator har sendt betalingsoppfordring, så lenge kravet ikke er omtvistet eller fullt betalt på rapporteringstidspunktet.

Hvor mange bedrifter i Norge har anmerkning?

Ca 85.000 næringsdrivende i Norge har en eller flere betalingsanmerkninger.

Det er rundt 362 000 AS i Norge i dag (02.08.2021). Kilde: Brønnøysundregistrene

Er det annerledes i andre land i Norden?

Inkassosak som betalingsanmerkning er det kun Norge som har, de andre nordiske landene forholder seg til første rettslige aktivitet. Litt på samme måte som mot privatpersoner/Enkeltpersonforetak i Norge, der det er rettslig pågang som trigger rapportering av betalingsanmerkning.

Er det variasjoner i bransjer?

Ja, helt klart fra de beste som er Bank/Finans til de verste som hotell/restaurant, Selskaper med en kompleks organisasjonsstruktur (mange lokasjoner/avdelinger) har større sannsynlighet for å pådra seg en anmerkninger enn de med en enklere organisasjon.

Hva brukes anmerkninger til?

Historisk ble veldig mange småkreditter innvilget på om det fantes/ikke fantes betalingsanmerkninger. I dag inngår anmerkninger som utfallsvariabler, eller som forklarende variabler i scoreløsninger. En enkeltstående anmerkning behøver i seg selv ikke være et varsel om økende misligholds-/konkursrisiko, men et mønster i anmerkninger fra de mindre alvorlige til de mer alvorlige er klare tegn på økonomiske problemer i virksomheten.

Annen fakta om betalingsanmerkninger

Det er i mange tilfeller nødvendig for økonomien at bedrifter og personer kan handle på kreditt. Det vil da være vanskelig å unngå en andel som ikke kan betale tilbake etter betingelsene som blir avtalt.

Betalingsanmerkninger fjernes når de blir betalt og kan som ubetalt/delbetalt benyttes i 3 år, og betyr derfor ikke at du har tegn på dårlig betalingsevne for alltid.

Inkassoselskapene er viktige aktører for å samle betalingsanmerkninger, mens kredittvurderingsselskapene er de som avgjør hvor mye de skal vektes i en score eller rating. Det er ikke sånn at alle kan samle denne typen informasjon, det kreves en konsesjon fra Datatilsynet. I tillegg er det tydelige regler for bruk og lagring av data.

Enin har konsesjon fra Datatilsynet som kredittopplysningsaktør og vil bruke betalingsanmerkninger til:

  • Opplysning om anmerkninger som enkeltstående dataelement både ved søk på et selskap eller ved monitorering av en portefølje

  • Som del av en kredittvurderingsmodell

  • Statistikk for å se trender og bevegelser over tid

Enin takker Bjørn- Anton for at han både deler av sin kunnskap og deler med oss. Vi er opptatt av at vi alltid skal være oppdaterte, kontakt oss gjerne om du har spørsmål om betalingsanmerkninger.


Written by

Vegard Bøe

Vegard Bøe
Commercial Advisor
Experienced business leader with passion for analytics and machine-learning.

Linda Jensen

Linda Jensen
Commercial Advisor
Experienced leader and business developer

Our latest posts

Blog Image
Eika Gruppen og Enin inngår avtale!

For å effektivisere og øke kvaliteten på innhenting av bedriftsinformasjon har Eika Gruppen nå inngått en rammeavtale for bankene i alliansen med Enin.

Blog Image
Guide til kredittvurdering av bedrifter!

Det er ofte stor risiko forbundet med å låne ut penger til en bedrift. Både eksterne og interne faktorer kan påvirke betalingsevnen. Her kan du laste ned en guide til hva du bør sjekke.

Blog Image
Tidlig identifisering av arbeidslivskriminalitet

I denne e-boken har vi tatt frem noen konkrete eksempler på operasjonalisering av prosedyrebeskrivelsene til noen av de største aktørene i bygg- og anleggsbransjen i Norge.