https://a.storyblok.com/f/82473/1200x628/ad8d97f5ad/mike-kononov-lfv0v3_2h6s-unsplash-3.jpg

Disse bransjene vokser mest!

Hvor kommer arbeidsplassene fremover? Hvor er det høyest konkurranse? Hvor er veksten så stor at det er interessant å utvikle tjenester rettet mot disse bransjene? Her kan du laste ned vår ferske analyse, for å se hvilke bransjer som har hatt flest nyetablerte selskap fra 2011-2021. Vi presenterer både antall og prosentvis økning. Flere detaljer om kildegrunnlag får du ved å laste ned.

Written by

Eirik Rivedal

Eirik Rivedal
Jan 24, 2023


Written by

Eirik Rivedal

Eirik Rivedal
Senior Data Engineer
Solid insights needs solid data
eirik@enin.ai
+47 971 87 271

Our latest posts

Blog Image
Ny analyse for benchmark av bedrifter!

Det kan være enklere å avgjøre hvor bra eller dårlig noe er om du har noe å sammenlikne med. Ved bruk av disse automatiserte analysene, kan du tydelig se nåsituasjon og fremtidsutsikter.

Blog Image
Hvordan gjør jeg en komplett ekstern bedriftsanalyse?

Er det en ting vi er sikre på, så er det at alle selskaper ikke kan analyseres med samme data. For å finne ut av hva som kan være en stor mulighet eller et risikomoment trenger du fullstendig oversikt

Blog Image
Hands-on with Enin - Part 2/3: Getting knee deep, as we integrating Enin's Datasets API with Excel

In the previous post we exported Enin data into Excel using our web portal, this time we integrate Enin data into Excel via our API. Making the data always stay updated.