Hvordan gjør jeg en komplett ekstern bedriftsanalyse?

Er det en ting vi er sikre på, så er det at alle selskaper ikke kan analyseres med samme data. For å finne ut av hva som kan være en stor mulighet eller et risikomoment trenger du fullstendig oversikt og flere ulike innfallsvinkler. Her får du 5 tips til hva du bør se etter i en ekstern analyse.

Written by

Linda Jensen

Linda Jensen
Nov 17, 2022

1. Hva er viktig for din forretningsmodell?

Enten det er antall ansatte, omsetning, eller for eksempel hva slags systemer en kunde bruker bør du følge med på det som gjør at du kan kjenne igjen en potensiell ny kunde, eller se tegn på at dette sannsynligvis ikke er noe du bør bruke unødvendig tid på.

Dataelementer som forteller oss noe om at her må bedriften sannsynligvis foreta seg endringer på flere plan kan være verdifullt. Det betyr at de antagelig kommer til å foreta seg noe som gjør at de må se seg om etter andre løsninger eller leverandører enn de har hatt tidligere. Det kan være at de har behov for å skifte lokale, ansette noen eller få hjelp i en nedbemanningsprosess.

En endring i antall ansatte positivt eller negativt kan være at det er riktig timing for å ta kontakt.

Varslinger om endringer eller hendelser kan være triggere som utløser et behov.

2. Hvilken betalingsevne har selskapet?

Her er det ofte nødvendig å bruke regnskapstall og gjøre egne vurderinger. I tillegg har du hjelpemidler som betalingsanmerkninger, modeller for risikovurdering og kredittratinger/kredittsjekker.

Du kjenner selv best hva slags ressurser det er nødvendig å bruke for å avgjøre risikoprofil. Enten det holder med en helt standardisert kredittrapport med en generisk rating eller du har behov for å gjøre egne vurderinger og vekte enkelte elementer ulikt, er det en fordel å ta stilling til. Ved en bevisst og standardisert fremgangsmåte vil du sikre at du i større grad sjekker det som er nødvenig hver eneste gang. Sørg for å ha så mye informasjon som mulig samlet på ett sted, slik at det ikke blir tidkrevende å innhente det du trenger.

Datakvalitet er alltid viktig, men kanskje spesielt i denne sammenhengen. Den må være oppdatert, fra en troverdig kilde og vise en totalitet. Vanligvis er det siste vi vil gjøre å avvise noen som vil kjøpe, så et avslag bør eventuelt være velbegrunnet.

En sannsynlighet for å gå konkurs de neste 12 månedene kan være indikatoren du trenger for å se nærmere på risikonivået.

3. Hvem er eiere eller har sentrale roller?

Det er flere ulike måter å finne personer eller andre bedrifter tilknyttet et selskap.

Av det som er tilgjengelig i strukturerte registre kan det være nyttig at man tar en kikk på konsernstruktur, aksjonærregister, register for reelle rettighetshavere og har oversikt over registrerte roller i selskapet som daglig leder og styremedlemmer.

Ved å undersøke om sentrale personer er involvert i andre selskaper og eventuelt ved å se på nettverket til vedkommende vil du også kunne finne viktige sammenhenger.

Eksempel på utdrag hvor en person har flere roller.

Eksempel på offentlig nettverk.

I noen tilfeller (dersom du er rapporteringspliktig til Finanstilsynet) vil det også være påkrevd å sjekke mot et anti-hvitvask register for om det finnes PEPer (politically exposed persons) i nær knytning til selskapet.

4. Hvordan ser selskapet ut sammenlignet med andre lignende bedrifter?

I mange tilfeller handler du kanskje med en bedrift som er i en bransje du har liten kjennskap til på generelt grunnlag. Da kan det være greit å ha mulighet til å sammenligne med andre foretak i samme bransje. Her kan du selv gjøre øvelser i Excel eller andre program, men det finnes også standardiserte analyser du kan benytte. Referansepunkt kan være veldig hjelpsomt for å identifisere avvik eller faresignaler i tall.

Eksempler fra benchmark analyse gjort av Corpia og Enin. Selskaper i samme bransje og med lik kapitalstruktur blir sammenlignet.

5. Aktuelle hendelser og historikk

Alle endringer som kan ha relevans for driften av selskapet er en fordel å kunne fange opp. Både det som skjer i dag og det som skjedde i går eller for 1 år siden kan gi viktig informasjon om fremtiden.

Eksempler hendelser og historikk i Equinor.

Hvordan får jeg tilgang til disse opplysningene?

Med integrert kredittsjekk og betalingsanmerkninger, anti-hvitvask data og en funksjon som gir brukerne mulighet til å dokumentere datainnhenting, kan Enin tilby et omfattende b2b verktøy for eksterne analyser. Vi er her for de som må kjenne kundene sine ekstra godt og som ønsker å vite alle detaljer.

Så vet vi at det også kan være behov for andre makrovariabler som er spesielt viktig for deg.

Velkommen til å teste Nordens mest omfattende data- og analyseløsning for bedriftsdata!


Written by

Linda Jensen

Linda Jensen
Commercial Advisor
Experienced leader and business developer

Our latest posts

Blog Image
Eika Gruppen og Enin inngår avtale!

For å effektivisere og øke kvaliteten på innhenting av bedriftsinformasjon har Eika Gruppen nå inngått en rammeavtale for bankene i alliansen med Enin.

Blog Image
Disse bransjene vokser mest!

Last ned vår analyse for å se hvilke bransjer som har flest nyetablerte selskap fra 2011-2021.

Blog Image
Slik sikrer du at du bruker tid på de som faktisk er potensielle kunder

Vi har laget en sjekkliste for kvalifisering av salgsprosesser, slik at du skal unngå unødig tidsbruk på prospekter som aldri vil kjøpe.