https://a.storyblok.com/f/82473/1200x628/0d047349e0/kristian-paul.jpg

Eika Gruppen og Enin inngår avtale!

For å effektivisere og øke kvaliteten på innhenting av bedriftsinformasjon har Eika Gruppen nå inngått en rammeavtale for bankene i alliansen med Enin.

Written by

Linda Jensen

Linda Jensen
Nov 17, 2022

-Dette vil kunne effektivisere bankenes etablering av kundeforhold, spesielt Know Your Customer -prosesser betraktelig. Samtidig viser tester at det er et kraftfullt verktøy for overvåkning av porteføljer med tanke på kredittrisiko- og compliance-relaterte hendelser, sier Kristian Sundal-Thoresen Direktør Bedriftsmarked i Eika.

Over flere måneder har utvalgte Eika banker testet løsningen til Enin. For Jæren Sparebank har det vist seg å være svært nyttig for å bidra til å løse oppgaver som tidligere var tidkrevende og komplekse.

-Enin har en mye mer brukervennlig løsning. Vi bruker dette blant annet til vask av portefølje, overvåking, oppslag av kunder og potensielle kunder og organisasjonskart,forteller Frode Flesjå som er Banksjef Bedriftsmarked i Jæren Sparebank.

Med Enin har Eika bankene mulighet til å få tilgang til omfattende bedriftsanalyser, tidlige varselsignaler og risikovurdering basert på maskinlæring når de gjennomgår nye og eksisterende bedriftskunder. Det nye samarbeidet vil kunne gi bankene bedre og mer oppdatert informasjon ved risikovurdering av sine bedriftskunder.

-Det betyr mye at Eika har satt sitt kvalitetsstempel på oss, sier Co-founder og CEO Paul I. Huse. -Vi er helt tydelig i ferd med å få et gjennombrudd i bankmarkedet. Det holder ikke lenger å bruke regnskapet fra i fjor når du skal kjenne kunden din.


Written by

Linda Jensen

Linda Jensen
Commercial Advisor
Experienced leader and business developer

Our latest posts

Blog Image
Guide til kredittvurdering av bedrifter!

Det er ofte stor risiko forbundet med å låne ut penger til en bedrift. Både eksterne og interne faktorer kan påvirke betalingsevnen. Her kan du laste ned en guide til hva du bør sjekke.

Blog Image
Slik sikrer du at du bruker tid på de som faktisk er potensielle kunder

Vi har laget en sjekkliste for kvalifisering av salgsprosesser, slik at du skal unngå unødig tidsbruk på prospekter som aldri vil kjøpe.

Blog Image
Tidlig identifisering av arbeidslivskriminalitet

I denne e-boken har vi tatt frem noen konkrete eksempler på operasjonalisering av prosedyrebeskrivelsene til noen av de største aktørene i bygg- og anleggsbransjen i Norge.