Know Your Customer (KYC) data

Alle kunder er unike. Så hvor mye informasjon kreves egentlig for å kjenne kunden din godt? Det avhenger av flere faktorer. Kompleksitet i leveransen, verdi av kundeforholdet, om du selger på kreditt eller om du har rapporteringskrav er noen av dem. Data om kunden din kan også bidra til at du kan tilpasse kommunikasjon til å bli mer relevant og til en bedre forståelse av hvordan kundes forretningsmodell skaper avhengighet til deg.

Her presenterer vi 9 punkter som gir innblikk i noe av den systematiserte, eksterne dataen som finnes tilgjengelig.

Written by

Linda Jensen

Linda Jensen
Nov 17, 2022

1. Konsernstruktur

Om et selskap for eksempel har utenlandsk eier, eller om det har et stort morselskap i ryggen, kan være avgjørende informasjon når du skal vurdere et samarbeid.

Det kan også være et godt verktøy for prospektering. Dersom du kan vise til en god relasjon til et annet selskap i samme konsern, har det trolig verdi for søsterselskapet.

Eksempel fra Enin nettportal. Alle bokser kan zoomes inn på og det er mulig å gå i dybden på hvert enkelt selskap i oversikten.

2. Medieomtaler

Et Google-søk er ofte det første som utføres når man skal skaffe seg oversikt over noe man ikke kjenner så godt. Det kan imidlertid være smart å være tilknyttet noen som har systematisert og prioritert nyheter i en type medieovervåkning for at du skal bli vist det mest relevante.

Det kan være komplisert å avgjøre hvilken relevans en nyhet har når det kobles til et selskap. Enkelte ganger kan kanskje små og lokale hendelser ha stor betydning. Andre ganger kan regulatoriske endringer gjøre at forutsetningene for å lykkes endrer seg.

Her en sak hvor Enin er plukket opp som kilde av flere ulike medier. Ved å klikke seg videre inn er det mulig å se det faktiske oppslaget i en avis på papir eller digitalt.

3. Roller

Øverste ledelse, styre og personer med roller tilknyttet et selskap er i offentlige registre. Det vil si at de er forholdsvis enkle å samle inn. Det kan ha stor verdi å se på historikken og nettverket til disse personene. Her kan det komme frem knytninger og mønstre som ikke er så enkelt å oppdage ved første øyekast.

Eksempelet viser hvordan personer og selskaper er knyttet sammen. Her med Enin og CEO Paul I. Huse som eksempel.

4. Betalingsanmerkninger

Denne informasjonen fra inkassoselskapene hentes ofte ved at man gjør en kredittvurdering. En betalingsanmerkning vil kunne ha stor betydning for om man får kreditt innvilget, men kan også indikere prioriteringer og grad av økonomisk uføre. Les mer om hva en betalingsanmerkning er og hvordan de oppstår i dette blogginnlegget.

5. Rettsdata

Før et selskap går konkurs vil det foreligge en konkursbegjæring i rettssystemet. Det vil kanskje også være tvister og saker som viser aktuelle hendelser som kan være negative for et forretningsforhold. Dette finnes det tjenester for å få oversikt over og for å få koblet til mye av den andre dataen vi nevner i punktene ovenfor. Ved at informasjonen bli satt i kontekst blir det enklere å avgjøre hvor stor betydning den har.

I større selskap som Equinor vil det ofte være eller har vært rettsmøter.

6. PEP- og sanksjonslister

For at det skal være mulig å identifisere om en person eller et selskap har tilknytning til et nettverk eller miljø, kan det være nødvendig både å sjekke (screene) mot PEP (Politically Exposed Person)- og sanksjonslister ved inngåelse av kundeforhold og overvåke (monitorere) dette over tid. I en sjekk mot disse registrene ser en ofte etter direkte eller indirekte knytninger til terrorfinansiering, hvitvask av penger eller familierelasjoner som gjør en pengeoverføring eller et kjøp mistenkelig.

Starten på en Anti Money Laundering flyt, hvor det blir sjekket mot PEP -og sanksjonslister.

7. Doffin kunngjøringer

En offentlig kontrakt kan ha stor betydning for økonomien til et firma. Hvem som får disse kontraktene kunngjøres og det kan være en fordel å følge med hvem som vinner anbud.

8. Kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene

De fleste store endringer i selskapsstruktur, rollebytter eller annet som har betydning for forretningsdriften kunngjøres gjennom Brønnøysundregistrene.

Kunngjøringer i forbindelse med Equinor.

9. Nøkkeltall

Årsregnskap kan hentes ut kostnadsfritt fra Brønnøysund, men det finnes også flere tjenester der du kan se nøkkeltall sammenstilt. Historikk og trender kan også være nyttig enten du foretrekker å få det fremstilt i en spesifikk oversikt, eller selv ta ut tallene i Excel eller et annet system og gjøre dine egne utregninger og analyser.

Er det all bedriftsdata jeg trenger?

Det finnes mye mer og mye vil avhenge av din og kundens forretning. Enin kan gi deg veiledning om alternativene der ute, men også levere alt som nevnes ovenfor i en og samme løsning.

Ta kontakt med oss for å få vite mer!


Written by

Linda Jensen

Linda Jensen
Commercial Advisor
Experienced leader and business developer

Our latest posts

Blog Image
Eika Gruppen og Enin inngår avtale!

For å effektivisere og øke kvaliteten på innhenting av bedriftsinformasjon har Eika Gruppen nå inngått en rammeavtale for bankene i alliansen med Enin.

Blog Image
Slik sikrer du at du bruker tid på de som faktisk er potensielle kunder

Vi har laget en sjekkliste for kvalifisering av salgsprosesser, slik at du skal unngå unødig tidsbruk på prospekter som aldri vil kjøpe.

Blog Image
Tidlig identifisering av arbeidslivskriminalitet

I denne e-boken har vi tatt frem noen konkrete eksempler på operasjonalisering av prosedyrebeskrivelsene til noen av de største aktørene i bygg- og anleggsbransjen i Norge.