5 utfordringer og løsninger ved AML/KYC sjekk- enten du er i gang eller skal i gang

Fragmentert informasjon og usikkerhet rundt krav, er fellesnevnere for hvordan mange oppfatter sine Know your Customer (KYC) prosesser. Det er heller ikke alltid du kan stole på det du finner når du søker eller Googler.

Her presenterer vi noen av de utfordringene vi ser at mange sliter med når de skal hente inn data for bedrifter.

Written by

Linda Jensen

Linda Jensen
Nov 17, 2022

1. Forståelsen av datakvalitet for de som skal bruke informasjon er lav

Det er ikke enkelt å vite kvalitet på leverandører og datakilder når dette fagområdet er langt fra ditt eget. Det bør heller ikke forventes at alle som skal bruke informasjonen har denne kunnskapen. Som for all data er det også her rom for tolkning. Det er en stor fordel at noen vet hva du skal se etter og hva som skal legges vekt på av relevans.

Da kan ratinger og automatiske kvalitetssikringer være helt nødvendig for å unngå mest mulig menneskelige feil.

Vi er partnere med data og analyse selskapet Bureau von Dijk og kan tilby deres veletablerte og globale PEP (Polical exposed persons) Risk rating sammen med annen risk informasjon, der vi selv henter data direkte.

Kilde: Bureau van Dijk


Les mer fra eksperten i ZTL: Enin møter Andréas: Head of Anti Money Laundering and financial crime prevention


Enin har også egendefinerte bedriftsflagg. De fungerer som tidlige varslinger på risiko eller konkurs. Disse er utviklet på bakgrunn av kundeforespørsler og caser der vi har erfart hva som har betydning.

Flere av våre flagg kan også vise betydelig muligheter. En investor kan kanskje være opptatt av at det skal være få eiere og kort vei til beslutninger, mens for noen som skal låne ut penger, kan dette utgjøre en risiko. Uansett om det er en risiko eller mulighet, har vi tolket dataen for deg og gjør deg bedre kjent med kunden din.

Et slikt flagg eller varsling kan for eksempel se slik ut:

Flaggene beskriver blant annet hvordan ulike roller påvirker risikonivået og man kan drille seg ned i detaljer ved å trykke på de blå linkene.

2. Selve prosessen fungerer ikke selv om informasjon og systemer fungerer

Sørg for at du har et bevisst forhold til hvordan arbeidsflyten din er og hvordan denne samsvarer med systemet du bruker. Det er mye å huske på. Hva skal du sjekke først og hvor skal du starte? Dette bør være en etablert og grundig rutinebeskrivelse.

Her viser vi en overordnet flyt som vi har utviklet i samarbeid med vår partner og systemleverandør av KYC onboardingløsninger Quesnay.

3. Usikkerhet rundt hvilke krav som kan stilles til leverandører

Det er ofte uklart hva som er rimelig å be om og hvem som egentlig har ansvaret. Av dataleverandøren din bør du kunne kreve:

  • God datakvalitet

  • Enkle integrasjoner mot deres fagsystem

  • God oversikt over hva levrandøren har og ikke har, og hva du eventuelt må skaffe andre steder

  • En dedikert sparringspartner som kjenner beste praksis, men forstår at alle har ulike behov og kan gjøre tilpasninger der det er mulig og nødvendig

  • En enkel prisstruktur og ingen ubehagelige overraskelser underveis

Vær klar på hvilke konkrete behov din organisasjon har og vær tydelig ovenfor din leverandør på hva dere må ha.

Vær klar på hvilke konkrete behov din organisasjon har, kravbildet, og hva dere trenger. La det gjerne inngå som en del av en løsningsbeskrivelse i et vedlegg til en avtale.

Velg en dataleverandør som har erfaring og som er faglig oppdatert.

Det holder ikke å ha laget en modell en gang i tiden og bruke den samme til alle og over lang tid. Behov endrer seg stadig, både fordi det er regulatoriske endringer og fordi det kommer nye tjenester som krever en annen tilnærming til datainnhenting og analyser. Kanskje trenger du også å hente ut data for å kunne gjøre analyser selv.

Partneren din på dette fagområdet bør ha erfaring, oversikt over hva som er tilgjengelig av data og ikke minst være oppdatert.

Samtidig bør de tilby en dynamisk løsning som kan tilpasses hver enkelt kundes spesifikke behov med fokus på gode brukergrensesnitt både mot maskin og menneske.

4. Usikker på hva slags data som bør hentes fra datatilbydere og internt fra kunden

Dette avhenger i flere tilfeller av hva slags tillatelse din organisasjon har fra Skatteetaten. For informasjon om privatpersoner er reglene annerledes og strengere enn for bedrifter. Man kan heller ikke «låne» tillatelse fra en leverandør.

Data må hentes både internt og eksternt og det gjelder å automatisere der det er mulig.

Her er et eksempel på hva slags data som kan inngå i en KYC sjekk for en finansieringsløsning:

Dette er en generell oversikt fra Enin rettet mot finansieringsløsninger og det vil være individuelle behov og lovpålagte data som må hentes inn i tillegg til dette.


Les mer om hva slags data Kaja i Nordic Corporate Bank sjekker ved bruk av Enin.


5. Hvordan samle data raskere og med bedre kvalitet?

Til slutt handler det om best mulig kvalitet på dataen på kortest mulig tid. Så du kan bruke mindre tid på Google og stole på den informasjonen du finner.

Det er omfattende å samle inn data. I tillegg gjør nødvendige, nye integrasjoner og systemer at du kommer bakerst i køen hos IT- avdelingen.

Det er omfattende å samle inn data. I tillegg gjør nødvendige, nye integrasjoner og systemer at du kommer bakerst i køen hos IT- avdelingen.

Ved å samle alle kildene i en søkeprosess og få presentert det som er relevant for deg, vil det bli en enklere å få et helhetlig bilde.


Å være sikker på at du kjenner kunden din godt, kan være vanskelig , men på ingen måte umulig å sette i system!

Ønsker du å vite mer om KYC eller AML data, håper vi du tar kontakt.


Written by

Linda Jensen

Linda Jensen
Commercial Advisor
Experienced leader and business developer

Our latest posts

Blog Image
Eika Gruppen og Enin inngår avtale!

For å effektivisere og øke kvaliteten på innhenting av bedriftsinformasjon har Eika Gruppen nå inngått en rammeavtale for bankene i alliansen med Enin.

Blog Image
Slik sikrer du at du bruker tid på de som faktisk er potensielle kunder

Vi har laget en sjekkliste for kvalifisering av salgsprosesser, slik at du skal unngå unødig tidsbruk på prospekter som aldri vil kjøpe.

Blog Image
Tidlig identifisering av arbeidslivskriminalitet

I denne e-boken har vi tatt frem noen konkrete eksempler på operasjonalisering av prosedyrebeskrivelsene til noen av de største aktørene i bygg- og anleggsbransjen i Norge.