https://a.storyblok.com/f/82473/1200x628/fb76d517d8/saffu-ct1mx5otn9a-unsplash-1.jpg

100 bransjer i vekst

Hvilke bransjer vokser og kan være med på å vise hvor markedet beveger seg? Her finner du oversikt over de hundre norske bransjene som har hatt flest nyetableringer fra 2011-2019.

Written by

Linda Jensen

Linda Jensen
Nov 17, 2022

Utgangspunkt og utvalg for analysen er 187 339 nyetableringer i Norge innenfor selskapsformen AS.

Fra 2011- 2019 er CAGR (sammensatt årlig vekstrate) på 34% og økningen i nyetableringer på 187%.

Bransjer med flest nyetableringer

Utvikling

Det sies at kapitalen flytter til bransjer som er konkurransedyktige til enhver tid. Om du ikke synes bransjekodeinndelingen helt passer din virksomhet er det ikke så rart. Bransjeglidninger og utvikling gjør at det ofte kreves andre inndelinger for å gruppere virksomheter. I nettportalen til Enin får du tilgang til vårt mediesøk. Ved hjelp av denne funksjonen vil det være mulig å søke gjennom artikler og nyheter som kan kategorisere gruppene du ønsker å se nærmere på.

Etter det spesielle året vi har hatt nå ser vi frem til en ny analyse hvor vi kan undersøke hvor kreativitet, nye idéér og ny forretning har tatt veien. Er det slik at vi får en transformasjon skapt av krisen, som vil endre fordelingen av nyoppstartede selskap?

Ønsker du data som beskriver nyetableringer eller mer informasjon om analysen beskrevet her vil vi gjerne at du tar kontakt med oss!


Written by

Linda Jensen

Linda Jensen
Commercial Advisor
Experienced leader and business developer

Our latest posts

Blog Image
Disse bransjene vokser mest!

Last ned vår analyse for å se hvilke bransjer som har flest nyetablerte selskap fra 2011-2021.

Blog Image
Ny analyse for benchmark av bedrifter!

Det kan være enklere å avgjøre hvor bra eller dårlig noe er om du har noe å sammenlikne med. Ved bruk av disse automatiserte analysene, kan du tydelig se nåsituasjon og fremtidsutsikter.

Blog Image
Hvordan gjør jeg en komplett ekstern bedriftsanalyse?

Er det en ting vi er sikre på, så er det at alle selskaper ikke kan analyseres med samme data. For å finne ut av hva som kan være en stor mulighet eller et risikomoment trenger du fullstendig oversikt