Slik sikrer du kvalitet i dine investeringsforslag

Daglig samarbeider vi i Enin med flere typer investeringsselskaper. Våre partnere investerer enten som en del av det å levere på egen vekst- og lønnsomhetsstrategi, eller som rådgivere for andre. Uansett har de en målsetting som går igjen, et ønske om å levere fakta og kvalitet som underlag for investering i det rette selskapet.

Written by

Vegard Bøe

Vegard Bøe
May 31, 2021

Enin automatiserer datafangsten og du får tilgang til å lage eller hente ut analyser. Slik blir du mer effektiv og kan alltid være sikker på at du har den mest oppdaterte dataen og den mest komplette oversikten over norske bedrifter.

Våre kunder sier at vi gir verdi ved å:

• Tilby aggregert selskapsinformasjon komprimert i seksjoner

• Sikre samlet tilgang til oppdatert informasjon fra nyheter og aktuelle hendelser etter egne kriterier

• Gjøre ustrukturerte og kommersielle datakilder tilgjengelig på samme plattform

• Ta frem relevante triggere for vekst og endringer

• Muliggjøre kategorisering og innsikt utover NACE koder

• Vise sammenlikning mot bransje, konkurrenter og andre relevante selskap

• Gi mulighet til å monitorere selskaper for å kunne ta kontakt på rett tidspunkt, med riktig budskap

• Tilby ferdig oppsatt uttrekk til verdivurdering

• Ha enkle mekanismer for eksport av data

• Visualisere koblinger mellom konsern, roller, eierskap, nøkkeltall og styre

Vi leverer data i riktig kontekst

Vi skal og vil bli utfordret av noen av de dyktigste hodene. De som har investeringsanalyser som sitt fagområde. Slik blir vi også bedre for neste kunde vi snakker med.

Det er viktig for oss at vi forstår arbeidsprosesser og hvilke systemer som blir benyttet både før og etter kjøp eller salg av et selskap. Helst også investorens aktive deltakelse i videreutvikling av selskapet. Det vil sikre at du som investor kan følge med på den vesentlige informasjonen og nøkkeltallene knyttet til investeringene dine.

Mange oppgaver vil erfarne investeringsrådgivere og analytikere alltid gjøre bedre enn oss. Integrering av selskap, verdisetting og videreutvikling er noen av disse. Vårt mål er å understøtte med informasjon, slik at det går enklere og raskere.

Det er en selvfølge for oss at vi kjenner de største trender og megatrender. Naturligvis også hvilke elementer som må ivaretas for hensyn til blant annet miljø, samfunnsansvar og eierstyring, men det er først og fremst data satt i riktig kontekst som er vår ekspertise.

Enkel bruk av sofistikert analyseverktøy

Vi i Enin har tilrettelelagt vår plattform med naturlige kriterier for selektering. I tilleg til variabler som selskapsstørrelse, bransje, geografi og vekstmål har vi også dataelementer fra helt nylige hendelser. Vår unike maskinlæringsteknologi og bruk av nyheter gjør dette mulig. Analytikere vi snakker med forteller oss at det er enkelt å generere en relevant long list med selskaper i Enin portalen.

Data fra portalen eller vårt API som input i videre analyse kan spare mange timer research. I tillegg sikrer den kvalitative og oppdaterte dataen solide investeringsforslag.

For hvor gøy er det ikke å kunne starte dagen med å logge seg på enin.ai, trykke på knappen «nye i dag». På skjermen dukker det opp et selskap med akkurat de selekteringene du har valgt. Du vet at det er dette selskapet som skal ha ditt neste fokus. Du er helt trygg fordi algoritmene bak har lært, bare slik maskiner kan, hva som gjør akkurat dette selskapet til det beste for din investering. Du vet også at denne maskinlæringen aldri stopper, hver dag blir algoritmen litt bedre. I Enin gir vi oss aldri, ikke maskinen heller. Lyst til å teste og få tilgang til oppdatert data?

Vi har erfaring med å berike porteføljer med innsikt.

Legg igjen din kontaktinfo her, så ringer vi deg!


Written by

Vegard Bøe

Vegard Bøe
CSO
Experienced business leader with passion for analytics and machine-learning.
vegard@enin.ai
+47 970 71 089

Our latest posts

Blog Image

Datavask: 4 enkle steg til bedre B2B data

For deg som trenger å få oppdatert og vasket bedriftsdata har vi en enkel løsning. Du kan få tilgang her og nå uten å være i kontakt med noen.

Blog Image

5 utfordringer og løsninger ved AML/KYC sjekk- enten du er i gang eller skal i gang

Fragmentert informasjon og usikkerhet rundt krav, er fellesnevnere for hvordan mange oppfatter sine Know your Customer (KYC) prosesser.

Blog Image

Risikovurdering for bedrifter: Slik bruker Kaja data i banken!

Risikovurdering er mye mer enn en rating. Kaja i Nordic Corporate Bank forteller om hvordan hun hjelper kundene med de beste finansieringsløsningene.

Subscribe to our Newsletter

Privacy policy